Integritetspolicy

GDPR reglering 

 

Webplatsbesökare:

När besökare lämnar kommentarer på getjob webbplatsen samlar vi in ​​informationen som visas i meddelande formuläret så att vi har möjlighet att återkoppla till intressenter. Information som sparas är namn, e-post och meddelandeinformation. I den medlemsbaserade verksamheten utökas informationen vi sparar till: Företagsnamn, ev. telefonnummer, adress, ev. företagets webbplats och tjänsteaktiviteter. Behovet av information kommer att utökas efterhand. Alla användare kan när som helst begära sina uppgifter.

 

Hur länge sparas din information?

Kommentarer och data sparas på obestämd tid. Anledningen till detta är att vi måste kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte köa dem för granskning. Informationen sparas på vår e-postserver, som kan raderas om den inte är betydelsefull. Information som insamlats pga. ett medlemskap sparas på vår server och kan vid senare tillfälle ligga tillgrund för framtida kommunikation i form av erbjudanden.  Getjob tillvaratar stor försiktighet när det gäller våra medlemmars information och getjob informerar medlemmar om det mot förmodan finns dataläckor. Vi har ej för avsikt att informera om vi flyttar informationen till andra servrar tex. Vi avser att säkerhetskopiera molnmässigt er medlemsinformation.

Vilka rättigheter har ni över er uppgifter?

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på den här webbplatsen kan du begära en exportfil med den personliga informationen vi har om dig, inklusive all information du har gett oss, som inte raderats. Detta inkluderar inte någon information som vi måste spara för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål. Vi måste erhålla ett e-postmeddelande till info@getjob.se från er där det tydligt framgår att ni önskar radering av information.  

Slutliga kommentarer:

Vid besök på getjob.se kan er IP-adress registreras för mätning av besöksfrekvens. Se även våra köpvillkor och användning av getjobs tjänster. https://getjob.se/villkor/